Çözümler

Sağlık

Sağlık sektörü ihtiyaçlarına  özel güvenlik ve işletme  risklerinin minimize edilerek verimliliğin artırılması için özel çözümler sunmaktayız. Özellikle son günlerde  Pandemi ile uğraşan sağlık sektörüne özel çözümler sunmaktayız.

Kamu

Kamu sektörü sürekli büyümekte ve son teknoloji sistemleri talep etmektedir, çözüm ortaklarımız ve kanal yapımız ile talepleri karşılayan çözümleri sunmayı kendimize ilke edinmiş olup birçok kamu kuruluşu tarafından tercih edilen uluslararası standartlarda çözümleri ve ürünleri  portföyümüzde barındırmaktayız.

Eğitim

Eğitim sektörü en hızlı büyüyen sektörlerin başında olup daima son teknoloji ürün ve hizmeteleri talep etmektedir. İlk öğretimden, Üniversite entegre kampüs çözümlerine kadar bir çok çözüm en son teknolojik olanaklar ile sunulmaktadır.

KOBİ

Ekonominin bel kemiği küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin zaman içinde gelişen ve genişleyen ihtiyaçları için ekonomik , verimli ve hızlı son teknoloji elektronik güvenlik çözümlerini kanal ortaklarımız ile sunmaktayız.

Ulaşım

Ulaşım sektörü , insan ve otomasyonun iç içe girdiği ve yüksek hasiyet ile takip ve izleme ihtiyaçı bulunan bir sektör olup verimli ve entegre elektronik güvenlik çözlerine ihtiyaç duymaktadır. Portföyümüzde bulunan çözümler ile sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli bir gelişim içinde çalışmaktayız.

Perakende

Perakende sektörü gelişen dinamik müşteri talepleri ve özellikle pandemi sonrası birçok yeni uygulamayı hayat geçirmektedir. Bu yeni uygulamlara en hızlı bir şekilde uyum sağlayarak çözüm ve hizmetlerimizi bizde yeniden planlamaktayız.

Bankacılık

Ülkemizde Bankacılık sektörü teknolojik olarak Dünya ortalamasının üzerinde bir yatırım ve hizmet ağına sahip bulunmaktadır. Bu ilerici yaklaşım elektronik güvenlik ihtiyaçlarınada yansımış olup çözüm ortaklarımız ile bankacılık sektörünün Merkez, Şube ve Veri Merkezi yapılarında bir çok çözümün mimari konumunda bulunmaktayız.

Konut

Artan nüfus, şehirlere göç , gelişen teknoloji ve toplumun talepleri konut sektöründe özellikle elektronik güvenlik alanında imalatan , son kullanıma kadar tüm safhalarda sürekli yenilik sunmayı gerektirmektedir. Bizde bu konuda öncü yaklaşım göstermekteyiz.

Geçiş Kontrol Sistemleri:

Bina içinde özellikle personel kullanımına sunulmuş alanlardaki  sirkülasyonunun kontrol altına alınması ve raporlanması için çözümler sunmaktayız .Belirlenmiş işletme , güvenlik ve  iş güvenliği ihtiyaçlarından dolayı riskli odaların kapılarının geçiş kontrol sistemi ile kontrol altına alınması sağlanmaktadır.Kontrol uygulaması belirlenmiş tüm alanları kapsamaktadır. Tüm hareketlerin raporlanması ve gerekli kontrollerin online yapılması mümkün olmaktadır.İşletme ait binalar dünyanın neresinde olursa olsun aynı merkezi yazılımdan kontrol ve takip edilebilmektedir.

Personel Devam Kontrol Sistemleri:

İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda personelin vardiya bazlı çalışma , izin,  puantaj bilgilerinin takibi ve yönetilmesini sağlayan sistemler sunmaktayız. Kuruma özel raporlamalar ile anlık verimlilik ve çalışan rarlaması mümkün olmakta buda işletme verimliliğini artırmaktadır

Hırsız Algılama ve Cevre Güvenlik Sistemleri:

İşletme genelinde veya özel alanların korunması ve yerleşke çevresinde sınırıların istenmeyen ziyaretçilere karşı korunmasını sağlan sistemlerdir. Hibrit yapıdaki sistemlet kablolu ve kablosuz detektörler vasıtası ile 512 bölgeye kadar kesintisi koruma sağlar. IP tabanlı çözümler sistemlerin sürekli izlenmesine ve kontrol altında tutulmasına olanak vermektedir.

CCTV Sistemleri:

Özel  ihtiyaçlara uygun özel güvenlik ve işletme risklerinin minimize edilmesi amacıyla kullanılan  kamera sistemleri işletme güvenliği adına vazgeçilmez çözümler üretmektedir.Her türlü işletme ve imalat şartlarına uygun IP kamera çözümleri ve komuta kontrol merkezi  çözümleri sunmaktayız . Olay analizleri yaparak olayların , problemlerin , risklerin oluşmasını önlemek amacıyla alarm senaryo çözümler üretmektedir.Tüm sistemler kurumunun belirlediği yapıda ve kalitede kayıt yapmakta ve  gerektiğinde uygun kalitede görüntülere ulaşılmasını sağlamaktadır

Anahtar Yönetim Sistemi:

Özel alanların  anahtarlarının güvenli şekilde saklanması ve  anahtarlarına  gerektiğinde rahatlıkla ulaşılması ve anahtar kullanımların raporlanmasını sağlayan anahtar yönetim çözümleriyle anahtar karmaşasının önlenmesi ve güvenli şekilde korunması sağlanmaktadır.

Dolap/Kabin Yönetim Sistemi:

İşletmelerde birçok ekipman ve sarf malzemesine  kontrollu bir şekilde ulaşılması gerekmektedir, bunun için saklama dolap yada alanlarına kontrollü erişim sağlayan özel sistemler sağlamaktayız.

Çevrim İçin Envanter Takip Sistemi:

Yüksek yatırım maliyeti gerektiren ekipmanlarının bina içinde durum ve lokasyonlarının anlık takibini sağlayan (RF) radyo frekansı ile çalışan istemler sağlamaktayız.

Su, Nem, ve Isı Algılama Sistemleri:

Özellikler depo vb riskli alanlardan  kontrol dışında oluşacak kaçak ve  nem sonucu işletmenin zarar görmesinin önlenmesi ,Olası baskınlarının algılanması , İlgililerin uyarılması ve hazırlanan  senaryo gereği su tahliye motoru, ısıtma sistemi, havalandırma sistemini devreye alacak çözümlerdir.

Kablosuz Çağrı Sistemeleri:

Onkoloji gibi hastaların sürekli yatağa bağlı kalmada ayakta tedavi gördüğü birimlerde kablosuz çağrı sistemeleri ile hastaların güvenliğini  ve konforlu sağlamaktayız.

Veri Merkezi Fiziksel Güvenlik Sistemleri:

Veri güvenliği önce fiziksel güvenlikten başlar günümüzde sağlık kurumlarında üretilen veriler içerik olarak kişisel verilerin korunması kapsamında değerlendirilmekte olup bu verilerin saklama ve verilere ulaşım şekilleri net bir şekilde belirtilmiştir. Günümüzde hastaneler kendi veri merkezlerini kurup işletir hale gelmiş olup kabin elektronik geçiş kontrolu bilgi güvenliğinin ilk kademesini oluşturmaktadır. Tüm geçiş ve kabin kullanım bilgileri ileride kullanılmak üzere raporlanmaka ve sadece yetkili personelin erilere ulaşımı sağlanmaktadır.

Entegre Güvenlik Sistemleri:

Bir çok güvenlik sisteminin tek bi çatı altında toplandığı entegre çözümler olup işletmenin ihtiyaçları doğrultunda şekillenen sistemlerdir.

Kilitleme ve Anahtar Sistemleri:

İşletmelerde birçok kapı tipi bulunmaktadır, ve her biri farklı şekilde kilt sistemleri gerektirmektedir. Temsilcisi olduğumuz markalar ile dünya standartlarında kiliti, anahtarla, akıllı anahtar çözümleri sunmaktayız.

Yemekhane ve Ödeme Sistemleri:

Kurumlarında , yemekhane , spor salonu gibi alanlarda kontör ya da bedelli ödeme sistemleri çözümleri kurumların ihtiyacını karşılamaktayız

Otopark Sistemleri:

İşletmelerde çok yerleşekili alanlar çok noktalı otopark çözümleri talep edilmekte olup hem uzak mesafe okuyucular hemde plaka okuma sistemeleri ile otopark yönetimi sağlayan sistemler sunmaktayız.